سیم سودرونیک

مشخصات فني

سيم مسي آنيل شده يا نرم (مخصوص استفاده در ماشين‌هاي جوش)

استاندارد

  • Soudronic standard 0620 ويرايش ۸/۳/۲۰۰۱

نوع

  • بسته به نوع مس: OFE مطابق با شماره استاندارد C10100

ETP مطابق با شماره استاندارد C11040

FRHC مطابق با شماره استاندارد C11020

خواص فيزيکي و مکانيکي

  • تک رشته

  • آنيل شده

  • قطر سيم بنابر سفارش مشتري

  • استحکام کششي ۲۴۵ ~ ۲۸۵  MPa

  • درصد ازدياد طول نسبي (A250) 22-28 ٪

  • مقاومت ويژه (۲۰˚ C) < 0.15328 Ω g/m2  (< 0.017241 Ω mm2/m)

بسته بندی

         روي قرقره‌هاي چوبي، با روکش پلاستيکي

         وزن هر قرقره ۴۵۰ کيلوگرم (امکان ارسال ساير اوزان بنابر درخواست مشتري وجود دارد)

         پيوسته و بدون جوش